ÇELiK HALAT

Bir halatı meydana getiren elemanlar; Demetleri meydana getiren teller, Bir öz etrafında helisel olarak sarılmıs demetler, Halatın merkezinde, demetlere destek görevini yapan öz seklinde ifade edilmektedir. Teller,demetler ve özler degisik kompozisyonlarda örülerek degisik halat kompozisyonları meydana getirilir.

ÇELiK HALAT ÖZLERi

Çelik halatın olusumunda kullanılan özler üç ana grupta toplanır. Lif öz : Esnekligin ön planda tutuldugu durumlarda aranır. Bagımsız çelik halat özü : Yüksek mukavemet ve ısının önemli oldugu kalın halat grubunda tercih edilir. Çelik tel grubu : Germe isleminin oldugu halatın sabit kullanımı gerektiren durumlarda daha ince halat grubunda tercih sebebidir.

HALAT ÇAPI ÖLÇÜMÜ

Halat çapı,halat dısı tel ve demetlerini çevreleyen ve tüm halat kesitini içine alan çemberin çapıdır. Halat ölçümünde ölçü cihazı çenelerinin mutlaka en dıs iki demete teması gerekli olup genelde birbirine dik iki ölçüm, birbirinden en az 1 m. mesafedeki iki noktada yapılır ve bu dört ölçüm ortalamalarının toleranslar dahilinde olması istenir. Standartlarda, anlasmazlık halinde halat belli bir gergi altında ölçülmesi de öngörülmüstür. Bölünemeyen sayıda demete sahip halatlarda, ölçülen bu halat çapları genellikle belli oranlarda artırılır